วิธีการเลือกขนาดปั้มเบรค เมื่อเปลี่ยนปั้มเบรค TRIONES

เป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถามเมื่อมีการแต่งของแต่งมอเตอร์ไซค์ อย่างปั้มเบรคมอเตอร์ไซค์ TRIONES  (อ่านตามภาษาอังกฤษว่า ไทร์โอนีส) แล้ว ควรหรือมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน ปั้มบน (หรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Master Cylinder) หรือไม่ และถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นขนาด ปั้มบนเท่าไรและ มีวิธีการในการเลือกขนาด ปั้มบนหรือเปล่า

เริ่มต้นจากข้อกล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการคำนวนเบื้องต้น หลายคนที่เคยเรียน วิชา กฏของการไหล หรือ วิชา Fluid แน่นอนจะต้องจำได้ถึงกฏอย่างนึงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาของไหล โดยเฉพาะของไหลในปริมาตรที่เปลี่ยนปริมาตรได้ยาก อย่างของเหลว (Liquid)” นั่นก็คือ กฏของปาสคาล (Pascal’s Law)

กฏของปาสคาล กล่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของของไหลได้เฉพาะของเหลวในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ไม่มีส่วนผสมของแก๊ส หรือฟองอากาศ ปริมาณของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก เมื่อได้รับความดัน และความดันจะถ่ายทอดไปทุกๆบริเวณรอบๆ ของเหลว รวมทั้งผนังภาชนะ โดยไม่มีสูญหาย  โดยขนาดของแรงดัน เปลี่ยนแปลงตามแรงต่อขนาดพื้นที่ (P= F/A)

จากกฏของปาสคาล ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ ไฮดรอลิก (Hydraulic Press Machines) ในระบบรถมอเตอร์ไซค์ ในการถ่ายทอดแรงบริเวณ ด้านบน  (มือจับ) ณ ในส่วนของปั้มบนผ่านองเหลว ซึ่งก็คือ น้ำมันเบรค โดยมีผลให้เกิดแรงดันที่ปลายข้างนึง ไปยังปั้มเบรคล่าง ส่งผลให้ลูกสูบ (Piston Caliper) เกิดการทำงานเพื่อหยุดรถ (ตามรูปข้างต้น)

จากตารางข้างล่าง คำนวนขนาดพื้นที่รับแรง ของลูกสูบตามขนาดรัศมีของลูกสูบ

ปรกติปั้มเบรคล่างขนาดยิ่งใหญ่ ยิ่งจำเป็นต้องใช้พลังเบรคมากเนื่องจากมีพื้นที่ของลูกสูบกว้าง ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปั้มเบรคล่าง กรณีที่ขนาดลูกสูบมีการเปลี่ยนแปลงและมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ของเหลว หรือน้ำมันเบรคปริมาณมากขึ้นเพื่อเป็นแรงในการเบรค ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนปั้มบน ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยปรกติแรงส่งของปั้มบนให้กับลูกสูบของปั้มเบรคล่างมีประสิทธิภาพที่ดี ควรอยู่ที่ 10-17 เท่า จากตารางข้างล่าง เป็นวิธีการเลือกปั้มบน แบบง่ายๆ โดยพิจารณาถึงขนาดลูกสูบของปั้มเบรคล่าง (สามารถดูตามยี่ห้อ) เพื่อเลือกขนาดปั้มบนที่เหมาะสมกับรถและลักษณะการขับขี่

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการอัฟเกรด เปลี่ยนปั้มเบรคล่างจาก ปั้มเบรค 1 ลูกสูบ (ส่วนใหญ่เป็นปั้มเบรคเดิมที่ติดมากับรถ) เป็น ปั้มเบรค 4 ลูกสูบของ TRIONES แน่นอนจำเป็นต้องมีการใช้น้ำมันเบรคที่มากขึ้นเพื่อช่วยในการส่งผ่านแรงเบรคไปยังลูกสูบ กรณีถ้าเรายังมีการใช้ปั้มบนเดิม เราอาจจะต้องบีบที่มือจับนานกว่าปรกติ นี่เรียกว่าปัญหาเบรคนิ่มเมื่อมีการเปลี่ยนหรือ อัพเกรด ปั้มเบรคล่าง

เมื่อจุดประสงค์ของการอัพเกรด ปั้มเบรคบน คือ เพื่อต้องการให้มีของเหลวมากพอส่งผลให้เกิดแรงดันมากพอที่จะดันลูกสูบ ที่ปั้มเบรคล่าง แต่กรณีที่ปั้มบน มีขนาดใหญ่เกินกว่า ส่งผลให้มีแรงดันมากเกินไปในการดันลูกสูบของปั้มเบรคล่าง  ปั้มเบรคล่างจะไม่มีพลังในการเบรค และต้องใช้แรงในการบีบมือจับเพื่อหยุดรถมาก เรียกง่ายว่าปั้มเบรคแข็งโดยระบบเบรคอาจทำได้แค่เปิด และปิด แต่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่สามารถหยุดหรือ ควบคุมการเบรครถได้

สุดท้ายการเลือกขนาดปั้มบนที่เหมาะสมนอกจากคำนึงถึงเรืองต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ยังต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้การเบรคของคุณมีประสิทธิภาพดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaiphysicsteacher.com/

Copyright © 2019.Sportsman International Co.,Ltd. All rights reserved.
0